Về trang chủ

Lập khống hồ sơ trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai

Nhóm cán bộ lãnh đạo xã Nghi Tiến (Nghệ An) đưa khống diện tích, kết quả và số hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 722 triệu đồng. Đọc thêm
Dân trí
Đang xem
Lập khống hồ sơ trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai
01:11

Lập khống hồ sơ trục lợi tiền hỗ trợ thiên tai

Mới nhất