Về trang chủ

Lao động tại các nhà máy tham gia chương trình tư vấn cải tiến DN do các chuyên gia của Samsung đến từ Hàn Quốc hỗ trợ được nâng cao tay nghề hơn. (Video: Hồng Vân)

Samsung_ho_tro_DN_Viet
Dân trí
Đang xem
Lao động tại các nhà máy tham gia chương trình tư vấn cải tiến DN do các chuyên gia của Samsung đến từ Hàn Quốc hỗ trợ được nâng cao tay nghề hơn. (Video: Hồng Vân)
01:23

Lao động tại các nhà máy tham gia chương trình tư vấn cải tiến DN do các chuyên gia của Samsung đến từ Hàn Quốc hỗ trợ được nâng cao tay nghề hơn. (Video: Hồng Vân)

Mới nhất