Làng vàng mã hối hả chuẩn bị "tháng cô hồn"

Gần tới tháng 7 Âm lịch, "thủ phủ" vàng mã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) lại hối hả làm các sản phẩn phục vụ nhu cầu cúng lễ. (đọc thêm)