Làm thế nào lái xe qua tuyến đường băng dài 26km?

Lái xe qua tuyến đường băng dài 26km được đánh giá là một trải nghiệm rất khó tả. Đây cũng là con đường băng dài nhất châu Âu.
Mới nhất