Làm hoành thánh bằng thanh long ruột đỏ bán không kịp nghỉ tay

Giải cứu thanh long đỏ thiết thực và lâu dài hơn chính là gắn nó với nhiều món ăn phổ biến như bánh mì, pizza hay thậm chí là hoành thánh. (đọc thêm)