Kỳ thú xem dùng “lưỡi dao nước” cắt đứt mọi thứ

Khi được nén dưới áp suất cực lớn, nước có thể biến thành một con dao siêu bén cắt mọi thứ từ từ thịt, kim loại, đá cho đến… đồng hồ đeo tay! (đọc thêm)