“Kỳ thú” cách sản xuất xà phòng thủ công từ dầu olive của Trung Đông!

Khác với các loại xà phòng sản xuất hàng loạt mà hầu hết chúng ta đang sử dụng, cách để làm ra một bánh xà phòng thủ công từ dầu olive sẽ thú vị và đòi hỏi sự khéo léo của người thợ hơn nhiều! (đọc thêm)