Kỹ sư bỏ việc, dùng mắt tre làm đồ vật tâm linh vô cùng độc đáo

Từ bỏ công việc kỹ sư hàng hải, anh Nguyễn Mạnh Cường bén duyên với một công việc không ai ngờ đến - điêu khắc vật phẩm tâm linh trên những mắt tre bỏ đi.
Mới nhất