Kỷ lục thế giới chống đẩy 2806 lần trong chỉ 1 tiếng

Kỷ lục thuộc về một chàng trai trẻ người Úc.
Mới nhất