Kỳ lạ món ấu trùng kiến giá cả triệu đồng một suất

Một đĩa ấu trùng kiến đã qua chế biến có giá từ 35 - 100 USD (tương đương từ 800.000 đến 2,3 triệu đồng).
Mới nhất