Kỳ lạ đại gia đình tay một ngón, chân "càng cua"

(Dân trí) - Đại gia đình hai bàn tay chỉ có một ngón út, còn hai bàn chân chỉ có ngón cái và ngón út, nhìn không khác gì hai cái càng cua.
Mới nhất