Kỳ công nghề "xoi" trầm tại Quảng Nam

Để lấy được một ký trầm hương bán vài chục triệu đồng, người thợ phải kỳ công đục, tỉa, lần theo từng mạch dầu li ti để lấy lõi trầm hương mỏng dính và thơm đặc trưng ẩn bên trong.
Mới nhất