Kinh ngạc với chú vịt có thể nói tiếng người đầu tiên trên thế giới

Bằng chứng về khả năng bắt chiếc tiếng người đáng kinh ngạc của chú vịt Ripper với đoạn ghi âm khi nó lặp lại câu nói "You bloody fool" (tạm dịch: Anh là đồ ngu).