Kinh ngạc với “ca phẫu thuật” kéo dài tàu thủy khổng lồ!

Nới rộng tàu thủy khổng lồ là một quá trình phức tạp nhưng cũng đầy thú vị. Nghe có vẻ khó tin nhưng con tàu sẽ được cắt ra làm đôi, ghép thêm phần thân mới, rồi hàn lại để trở thành một phiên bản dài hơn! (đọc thêm)