Kiến trúc "nội công ngoại quốc" của ngôi đình cổ nhất Việt Nam

Đình Chèm với niên đại cách đây hơn 2.000 nghìn năm được coi là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam. Ẩn chứa bên trong ngôi đình là cả một kho tàng văn hoá, kiến trúc đậm nét dân tộc. (đọc thêm)