Khúc cua “tử thần”

Có vẻ như khúc cua trái này ở Texas (Mỹ) đặc biệt “khó chơi” khi đường ướt, đến mức một chủ nhà gần đó đã phải lắp camera chỉ để ghi lại tất cả các trường hợp ô tô bị mất lái và “trượt băng” khi qua đây.
Mới nhất