Khu vực Sở TN&MT cho rằng BQLDA khai thác sai vị trí, không người giám sát

(Dân trí) – Sở TN&MT tỉnh Phú Yên vừa kiến nghị UBND tỉnh này xem xét, chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng cát nhiễm mặn tận thu của Ban quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng tỉnh. (đọc thêm)