Không phải cái gì người khác làm được thì mình cũng làm được

Đoạn clip hài hước cho thấy sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế, để chỉ ra rằng có những điều người khác có thể làm dễ dàng nhưng không chắc bạn đã có thể thực hiện theo được. (đọc thêm)