Không khí mua vàng trước ngày Lễ Thần tài

người dân nô nức đi mua vàng ngày 9 tháng Giêng
Mới nhất