Không đủ tiền tẩy nốt ruồi, bà mẹ đơn thân “nhận án” ung thư da sau 1 năm

Nếu bà mẹ này có đủ 336 USD (gần 8 triệu đồng) để tẩy nốt ruồi thì mọi chuyện đã khác. (đọc thêm)