“Không có bão, ai biết tháp truyền hình kém chất lượng!”

(Dân trí) - “Nói chất lượng công trình cơ bản tốt, ít gặp sự cố nhưng tháp truyền hình Nam Định, nếu không có cơn bão đi qua thì không ai nói nó kém chất lượng” - đại biểu Nguyễn Thành Tâm tranh luận “găng” với Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng.
Mới nhất