Khoảnh khắc mọi người tặng và nhận hộp socola iPhone X với đầy bất ngờ và thích thú. (Video: Hồng Vân)

socola_iphoneX (đọc thêm)