Khoa học giải thích tại sao những hình ảnh này lại làm người xem thấy khó chịu

Đối với nhiều người, khi nhìn thấy những chiếc lỗ này có thể xảy ra một phản ứng vật lý. Trypophobia (hội chứng sợ lỗ tròn) được cho là có nguồn gốc tiến hóa
Mới nhất