Khi mọi đồ vật đều có sự sống

Bằng cách thêm các hiệu ứng hình ảnh, một họa sĩ hoạt họa đã thổi hồn vào các đồ vật vô tri vô giác thường ngày và tạo ra đoạn phim cực kỳ thú vị.
Mới nhất