Khánh Thi khóc nức nở khi nhắc lại áp lực xã hội vì tình cảm với Phan Hiển

Khánh Thi đã bật khóc nức nở chia sẻ thời điểm kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình: “Lúc đó tôi đã ngoài 30 tuổi, là nghệ sĩ yêu người đàn ông nhỏ hơn mình 11 tuổi, gia đình cấm, lại mang tiếng là cô giáo rất dễ bị người ta nói vô đạo đức, xã hội lên án… Từ gia đình, bạn bè không phải ai cũng ủng hộ, tôi vì áp lực nên phải vào viện”. (đọc thêm)