Khánh thành công trình phòng học Dân trí thứ 23 tại Thanh Hóa

Ngày 28/11, Quỹ khuyến học Việt Nam, tổ chức Shinnyo-En Nhật Bản và báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức lễ khánh thành công trình 2 phòng học tại điểm trường khu Kịt, thuộc Trường Tiểu học Lũng Cao 2, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).