Khán giả tiếc nuối cho Nhân Quyền vì cậu đã để vuột mất chiến thắng trong tầm tay

Khán giả tiếc nuối cho Nhân Quyền vì cậu đã để vuột mất chiến thắng trong tầm tay (đọc thêm)