Khám phá Barrière Le Majestic, khách sạn phục vụ mở màn LHP Cannes 2019

Khám phá bên trong Barrière Le Majestic, khách sạn phục vụ mở màn sự kiện LHP Cannes 2019. (đọc thêm)