Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2015

Hội chợ có quy mô hơn 500 gian hàng, trong đó có 145 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch từ 24 quốc gia.
Mới nhất