Khai giảng ở Trường Tiểu học xã biên giới Bắc Lý

Khai giảng ở Trường Tiểu học xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. (Thực hiện: Nguyễn Duy) (đọc thêm)