video cùng chuyên mục

Jack tặng nón lá cho các nghệ sĩ quốc tế

Jack đã trao đến đại diện các nước những chiếc nón lá có vẽ trúc xanh và viết chữ thư pháp mang tên các nghệ sĩ.