Im Sung-jae hụt cú Hole in One ở khoảng cách 229,5m

Golfer người Hàn Quốc Im Sung-jae vừa lỡ cơ hội đi vào lịch sử PGA Tour, khi hụt cú "Hole in One" (phát bóng một gậy vào thẳng hố) chỉ vài cm.
Mới nhất