Hy hữu Bộ trưởng Israel dẫn đầu hơn 2.500 làm lễ cầu mưa

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Nông nghiệp Israel Uri Ariel, hơn 2.500 người đã tham gia vào một lễ cầu mưa tập thể ở Bức tường phía Tây với hy vọng chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài. (Video: RT)
Mới nhất