Huy Hoàng tham dự vòng loại bơi 1.500m tự do tại Olympic 2020

Huy Hoàng tham dự vòng loại bơi 1.500m tự do tại Olympic 2020, anh bơi ở lượt thứ ba.
Mới nhất