Hướng dẫn cách kích hoạt chức năng "Gỡ lỗi USB" trên smartphone Android

Bạn cần phải kích hoạt chế độ gỡ lỗi USB trên smartphone/máy tính bảng chạy Android của mình để dùng ứng dụng iVCam thông qua cáp USB. (đọc thêm)