Hướng dẫn cách chuyển văn bản trên giấy thành văn bản trên máy tính

Google Lens cho phép nhận diện và trích xuất nội dung văn bản từ hình ảnh, giấy tờ hoặc nhận diện chữ viết tay… để chuyển thành văn bản đánh máy và có thể chỉnh sửa được.
Mới nhất