Hùng Dũng giải nguy tình huống tấn công nguy hiểm của Uzbekistan

Phút 14: Đội khách có tình huống tấn công nguy hiểm bên cánh trái và Abrorbek căng ngang vào trong đầy nguy hiểm, nhưng Hùng Dũng đã giải nguy kịp thời. (đọc thêm)