Hôm nay tuyên án 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa

Hôm nay tuyên án 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa