Học trò Lý Sơn thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" vừa diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn sáng 25/3 (đọc thêm)