Học sinh hát bài "Hai đứa trẻ" được viết lời mới dựa trên nền nhạc có sẵn

Học sinh hát bài "Hai đứa trẻ" được viết lời mới dựa trên nền nhạc có sẵn.