Hoàng Thị Duyên cử đẩy thành công mức tạ 95kg

Hoàng Thị Duyên cử đẩy thành công mức tạ 95kg ở lần cử thứ ba tại hạng cân 59kg, môn cử tạ dành cho nữ tại SEA Games 30 (đọc thêm)