Hoảng hồn cảnh trẻ em chạy sang đường bị ôtô đâm

Một hình ảnh vô cùng kinh hãi khi đứa trẻ chạy sang đường bị ôtô đâm phải. Đây là bài học cực kỳ quan trọng đối với người lớn mỗi khi đưa trẻ em ra đường, nhất là với các bé trai vốn hiếu động, chưa có ý thức tự bảo vệ mình. (đọc thêm)