Hoang đảo nơi diễn ra show diễn

Fashion Voyage diễn ra ở bãi Bàn Chân, đảo trái tim, Vịnh Hạ Long - nơi đây là một hoang đảo không điện, không sóng điện thoại, không internet (đọc thêm)