Hoàn cảnh đáng thương của 4 chị em mồ côi mẹ, bố bị bệnh rỗng tủy.

Hoàn cảnh đáng thương của 4 chị em mồ côi mẹ, bố bị bệnh rỗng tủy.