Hoàn cảnh chồng con bị tai biến, cháu mồ côi ở Bạc Liêu.

Hoàn cảnh chồng con bị tai biến, cháu mồ côi ở Bạc Liêu. (đọc thêm)