Hoài Linh cấm Trấn Thành gọi Hari Won là “bà xã”

Hoài Linh cấm Trấn Thành gọi Hari Won là “bà xã” (đọc thêm)