Hỏa Thần Sơn: “Ngọn lửa thần” quyết thắng virus corona giữa tâm dịch Vũ Hán

“Sự hồi phục của chúng tôi chính là niềm động viên lớn nhất cho những người đang tham gia vào công tác chống dịch, đó là các y, bác sĩ, các nhân viên y tế và cả những công nhân đã xây dựng nên bệnh viện Hỏa Thần Sơn này” – Một bệnh nhân chia sẻ. (đọc thêm)