HLV Park Hang Seo nhận xe Optima của Trường Hải - Thaco trao tặng vì thành tích lớn của U23 Việt Nam

Ông Park cùng các nhân viên và lãnh đạo của Thaco tại Hà Nội (đọc thêm)