Hình ảnh nước đục ngầu tanh vị sắt của hàng trăm nghìn người Hà Nội

Thấy nước đen ngòm bà Xinh (Thanh Oai, Hà Nội) tưởng bị hàng xóm "chơi xấu". Sau khi tìm hiểu bà Xinh mới biết hóa ra cả trăm nghìn người Hà Nội cũng lâm cảnh giống mình.
Mới nhất