Hiệu ứng động đầy màu sắc do Color Phone Flash tạo ra

Color Phone Flash là ứng dụng miễn phí sẽ giúp cho smartphone của bạn trở nên sinh động và độc đáo hơn mỗi khi có người gọi đến. Mỗi khi có ai gọi đến smartphone của bạn, thì bên cạnh tên và số điện thoại người gọi, ứng dụng này sẽ hiển thị một hiệu ứng động đầy màu sắc cực kỳ đẹp mắt để thông báo cho người dùng được biết. Dựa vào kiểu hiệu ứng động, người dùng có thể dễ dàng biết được ai là người đang gọi đến mà không cần phải nhìn vào tên người gọi. (đọc thêm)